Tower Film AS ble etablert i 1984 og har levert oppdragsfilm til et bredt norsk filmmarked. I de senere år er arbeidet spesialisert mot informasjonsfilm for skoler og departement. Fokus er rettet mot omsorg, miljø, kultur og opplæring. Filmproduksjon Kontakt oss gjerne ang. informasjonsfilm. Vi har vært i bransjen siden 1984. Velkommen ! Lorem Ipsum Dolor © Tower Film AS 2000 -2015