Tower Film AS Gauterødveien 2 3154 Tolvsrød Carl Fredrik Normann mob: 908 71 225 www.towerfilm.no e-mail:  cf@towerfilm.no info@towerfilm.no info@mindgames.no   Tower Film AS ble etablert i 1984 og har levert oppdragsfilm til et bredt norsk filmmarked. I de senere år er arbeidet spesialisert mot informasjonsfilm for skoler og departement. Fokus er rettet mot omsorg, miljø, kultur og opplæring. Velkommen ! © Tower Film AS 2000 -2015