Tower Film AS ble etablert i 1984 og har levert oppdragsfilm til et bredt norsk filmmarked. I de senere år er arbeidet spesialisert mot informasjonsfilm for skoler og departement. Fokus er rettet mot omsorg, miljø, kultur og opplæring. Carl Fredrik Normann er daglig leder i Tower Film og skriver, utfører opptak og klipper. © Tower Film AS 2000 -2015 Org nr 981 568 087